Misyon

Kariyer Gelişimi Uygulama ve araştırma Merkezi olarak edindiğimiz başlıca misyonlar:

Yurt içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

Öğrencilerin üniversite hayatından sonra çalışma hayatına geçişte uyum sağlayabilmeleri ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmeleri konularında destek olmak.

Öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki gelişmeleri takip etmelerine yönelik kurs, konferans, seminer, panel ve sempozyumlar düzenlemek.

Öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırma, bu kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

İş başvuruları ve iş görüşmelerinin verimli yapılabilmesi için öğrencilerin gerekli donanımlara sahip olması noktasında yönlendirmeler yapmak.

İş arama davranışlarını öğretme, iş başvurusuna ve iş görüşmelerine hazırlamak.

Akran kariyer danışmanlığı yoluyla öğrencilerin ilgi, yetenek ve diğer kişilik özelliklerini tanımaları ve en uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak.

İş dünyasının temsilcileri ile öğrencilerin fuarlar, kampüs bilgilendirme toplantıları gibi etkinliklerle buluşturulması.

Üniversite ile iş dünyası arasında iletişim kurulması, iş ve staj ilanlarının web sayfamız ve toplu e-posta gönderme kanalıyla öğrencilere ulaştırılması.

Kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma yapmak, projeler hazırlamak, yapılan çalışmalara katılmak veya desteklemek.

Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten vb. yayınlar.

Yaşam boyu öğrenme merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

Mezunlar derneği aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.

Öğrencilerin yanı sıra Üniversitemiz personelinin kariyer hedefleri konusunda destek talebi olması durumunda kariyer danışmanlığı yapmak.